Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de algemene voorwaarden of over de garantiebepalingen dan kunt u uw antwoord op deze pagina vinden. Mocht het passende antwoord er niet bij staan, kunt u altijd contact opnemen en zal uw vraag beantwoord worden.

 • Mijn auto is APK gekeurd en nu zijn er gebreken. Wat nu?

  De APK is altijd een momentopname. Dit betekent dat de auto op het ene moment in orde kan zijn en zeer kort daarna een gebrek kan vertonen.

 • Wat valt er onder BOVAG garantie?

  Onder de garantie vallen gebreken die binnen de garantieperiode zijn ontstaan of gebreken die niet waarneembaar waren bij de aankoop. Het moet echt gaan om een gebrek. Met andere woorden: het onderdeel is kapot en het voldoet niet meer aan de norm die de fabrikant heeft voorgeschreven. Bij slijtage van een onderdeel dat nog binnen de norm valt, is er geen sprake van een gebrek. Uitzonderingen op de garantie zijn ruiten, radio, banden en accessoires.

 • Heb ik altijd recht op kosteloos vervangend vervoer bij de BOVAG garantie of reparatiegarantie?

  Nee, de ondernemer moet op passende wijze in de vervoersbehoefte voorzien.  Dit betekent echter niet dat u recht heeft op gratis vervoer. Het kan ook betekenen dat hij tegen gereduceerd (huur)tarief een auto inzet, maar ook dat u een leenfiets mee krijgt. Het is acceptabel dat u genoegen neemt met een eenvoudiger auto dan de auto die u laat repareren.

 • Mag de garage garantiewerk weigeren wegens 'verkeerd gebruik'?

  Verkeerd gebruik (bijvoorbeeld overbelading) is een grond voor vervallen van de aanspraak op garantie. Daarbij ligt de bewijslast binnen de garantietermijn bij de verkoper. Dat betekent dat hij moet aantonen dat de koper de auto verkeerd heeft gebruikt, waardoor schade is ontstaan.

 • Wanneer is BOVAG garantie van toepassing?

  BOVAG Garantie is van toepassing vanaf een bepaald aankoopbedrag. Dit bedrag is per voertuig verschillend. Hieronder ziet u bij welk voertuig welk minimaal aankoopbedrag van toepassing is. Dit bedrag is inclusief de eventuele afleverkosten die het bedrijf in rekening brengt.

  Auto’s: De verkoper verleent BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto € 4.500,- of meer bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan € 4.500,- maar wél meer is dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. Een bedrijf kan echter wel een aanbieding doen exclusief de garantie. Je ziet dit veel op internet, dan staat er bijvoorbeeld ‘meeneemprijs’. Als u ermee instemt dat de BOVAG Garantie niet geldt, moet dit schriftelijk vastgelegd worden, bijvoorbeeld in de koopovereenkomst.

DE ZEKERHEID VAN BOVAG GARANTIE

Een auto kopen of laten repareren bij een BOVAG-autobedrijf betekent dat u kunt rekenen op kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarnaast krijgt u de zekerheid van BOVAG Garantie. Wat houdt die garantie precies in en wat zijn de voorwaarden? En wat kunt u doen als er onduidelijkheden tussen u en het autobedrijf ontstaan?

Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen leden van BOVAG Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

2. Zij zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 1997. Zij zijn per 13 februari 2002 aangepast. BOVAG zal deze Algemene Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met genoemde organisaties.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 • de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wegen van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’; – de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 • de garantie: a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt; b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt; c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie;
© Copyright 2018 van Arkel autos | Privacy verklaring | Realisatie door Adlure design