Privacyverklaring
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing
op de diensten van Autobedrijf van Arkel. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Autobedrijf van Arkel gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Autobedrijf van Arkel uit welke persoonsgegevens Autobedrijf van Arkel
gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.

Verwerking persoonsgegevens
Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.
Wanneer u contact met Autobedrijf van Arkel wil opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Autobedrijf van Arkel u om uw persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Autobedrijf van Arkel. De enige persoonsgegevens die op de website van Autobedrijf van Arkel worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres).

Doeleinden verwerking
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende
doeleinden:

voor het verrichten van de aangeboden diensten;

om met u in contact te kunnen komen;

toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming;

het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;

het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;

levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

om het voor u makkelijker te maken

© Copyright 2018 van Arkel autos | Privacy verklaring | Realisatie door Adlure design